Miso Glazed Salmon

Total Time: 25 minutes
Makes: 4